Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Wypłaty z bankomatów i opłaty za wypłaty podczas podróży

Aby znaleźć najbliższe bankomaty, przejdź do ekranu głównego aplikacji i stuknij ikonę karty w prawym górnym rogu. Następnie wybierz opcję Znajdź bankomat w pobliżu, aby zobaczyć te dostępne.

Możesz wypłacać gotówkę za pomocą karty Revolut na całym świecie, choć niektóre kraje nie są obsługiwane — aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z listą nieobsługiwanych krajów.

Przypominamy o kilku istotnych kwestiach:

Limit wypłat z bankomatów

Obowiązuje miesięczny limit wypłat z bankomatów. Jego wysokość zależy od wybranego planu Revolut. Jeśli limit ten zostanie przekroczony, każda kolejna wypłata będzie obciążona opłatą w wysokości 2% lub opłatą minimalną w wysokości 5zł. Aby sprawdzić stan swojego limitu, przejdź do sekcji Profil, wejdź w kafelek Twój plan i kliknij Wypłaty z bankomatów. Więcej informacji na temat limitów znajdziesz w tym artykule.

Opłaty za wymianę walut

Wymiana walut w weekendy, tj. między piątkiem 17:00 EST a niedzielą 18:00 EST, podlega dodatkowej opłacie. Opłata ta naliczana jest również po przekroczeniu przysługującego Ci w planie limitu bezpłatnej wymiany walut (dotyczy to również wypłat z bankomatów, które wymagają wymiany). Więcej informacji na ten temat znajdziesz w tym artykule w sekcji często zadawanych pytań.

Opłaty operatorów bankomatów

Niektórzy operatorzy bankomatów pobierają własne opłaty za wypłatę, niezależnie od opłat naliczanych przez Revolut. Ich wysokość ustala operator. Przed zatwierdzeniem wypłaty w bankomacie za granicą warto więc dokładnie sprawdzić wyświetlone na ekranie informacje o ewentualnych dodatkowych opłatach.

Więcej przydatnych informacji na wyjazdy za granicę

Zawsze wybieraj walutę lokalną

Podczas wypłaty gotówki z bankomatu upewnij się, że wybrano walutę lokalną kraju, w którym się znajdujesz. Wybranie waluty kraju zamieszkania może skutkować zastosowaniem dynamicznego przeliczania walut (DCC) (więcej informacji na ten temat znajdziesz w tym artykule) oraz niekorzystnego kursu wymiany narzuconego przez operatora bankomatu.

Więcej informacji na temat płatności kartą za granicą znajdziesz w tym artykule.