Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Jak mogę zarządzaćspłatami?

W przypadku kredytów gotówkowych wstępny harmonogram spłat znajdziesz w umowie kredytowej zapisanej w Twojej aplikacji. Alternatywnie przejdź do okna wyboru konta poniżej salda → stuknij Kredyt gotówkowy → wybierz Więcej → kliknij Wyciągi, aby wyświetlić harmonogram pozostałych spłat kredytu (od daty bieżącej do dnia ostatniej płatności).

Zestawienie spłat, których już dokonano i które należy uiścić, znajdziesz w sekcji Kredyt aplikacji Revolut.

Dostęp do spłat limitu kredytowego (karty kredytowej) można uzyskać także poprzez okno wyboru konta poniżej salda. Jeśli nie dokonasz spłaty samodzielnie przed upływem terminu płatności, pobierzemy środki bezpośrednio z Twojego konta w PLN w Revolut Bank UAB (lub z karty zapasowej, jeśli na koncie w PLN będzie za mało środków).