Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Dlaczego mój wniosek kredytowy został odrzucony?

Wniosek o kredyt może zostać odrzucony z różnych powodów, w zależności od indywidualnej sytuacji osoby wnioskującej. Jeśli wniosek został odrzucony, mogło się to stać z następujących powodów:

  • Brak regularnych dochodów lub w przypadku posiadania stałego źródła zarobków, ich niewystarczająca wysokość do regularnej, terminowej spłaty zobowiązań kredytowych
  • Brak zatrudnienia, brak możliwości zweryfikowania regularności wpływu dochodów lub otrzymywanie ich na niepowiązane konta.
  • Wynik sprawdzenia, na jak duże obciążenie finansowe możesz sobie pozwolić, bazując na informacjach o dochodzie i wydatkach (np. wysokości rachunków czy kosztu najmu), a także na zaciągniętych wcześniej zobowiązaniach finansowych (np. innych kredytach).
  • Niekorzystna historia kredytowa, nawet przy wysokim dochodzie, ustalana poprzez sprawdzenie zdolności kredytowej i historii dotychczasowych zdarzeń finansowych o negatywnym charakterze. Także zbyt krótka historia kredytowa lub jej brak, co również jest czynnikiem działającym na niekorzyść osoby wnioskującej o kredyt.
  • Niedawna odmowa udzielenia przez nas kredytu na podstawie złożonego wniosku, przy braku istotnych zmian w sytuacji osobistej.
  • Niespełnianie warunków udzielenia kredytu, dotyczących m.in. wieku, obywatelstwa, adresu lub innych czynników. Informacje o tych warunkach znajdziesz tutaj.