W czym możemy pomóc?

Jak mogę dodawać do grupy nowe rachunki?

Możesz dodać transakcję do grupy za pomocą widżetu Rachunki grupowe w sekcji Płatności w aplikacji lub naciskając przycisk Podziel rachunek w widoku transakcji. Działa to tak samo jak funkcja Podziel rachunek, ale zamiast wysyłać prośbę o płatność do innych osób, po prostu zapiszemy ją na stronie grupy.


Wybierz transakcje, które chcesz podzielić z grupą i — w razie potrzeby — dostosuj kwoty, które każdy z członków grupy jest winien. Zamiast wysyłać prośbę o płatność do innych osób, po prostu zapiszemy ją na stronie grupy.

Jeśli chcesz dodać transakcję dokonaną poza Revolut, naciśnij przycisk „+”' i wprowadź szczegóły. Możesz również zmienić osobę, która opłaciła dany rachunek, oraz wprowadzić kwoty, które każdy z członków jest winien.

Nie przejmuj się, jeśli dodasz transakcję przez pomyłkę. Na stronie grupy przesuń transakcję palcem, aby ją usunąć, lub dotknij jej i wybierz opcję Usuń z grupy.

Powiązane artykuły