W czym możemy pomóc?

Dlaczego usługodawca naliczył opłatę za moją płatność kartą?

Usługodawcy mogą naliczać dodatkowe opłaty w postaci:

1. Dopłaty

2. Opłaty za wymianę walut

1. Czym jest dopłata usługodawcy?

Usługodawcy mogą naliczać dodatkowe opłaty, jeśli zdecydujesz się na płatność kartą. Wysokość opłat jest określana przez usługodawcę.

Na przykład, jeśli zapłacisz w sklepie 10 funtów brytyjskich (GBP), usługodawca może doliczyć opłatę w wysokości 0,5 GBP, więc w sumie Twoje obciążenie wyniesie 10,5 GBP.

2. Dlaczego moja płatność kartą została policzona w innej walucie i dlaczego została do tego naliczona dopłata?

Mogą mieć miejsce dwie wymiany walut:

- po stronie usługodawcy

- po stronie Revolut

  • Wymiana walut po stronie usługodawcy

Kiedy robisz zakupy za granicą lub dokonujesz zakupu w zagranicznej witrynie internetowej, usługodawca może zaoferować Ci możliwość zapłaty w Twojej „walucie krajowej”, a nie w walucie kraju, w którym usługodawca ma swoją siedzibę („waluta lokalna”). Jeśli zaakceptujesz wymianę waluty, usługodawca zastosuje swój własny kurs wymiany i obciąży Cię dodatkowo. Jest to określane jako dynamiczne przeliczanie waluty („DCC”).

Aby uniknąć niekorzystnych kursów wymiany stosowanych przez usługodawcę, zalecamy, aby wybrać zapłatę w lokalnej walucie i nie zgadzać się na wymianę walut dokonywaną przez usługodawcę. Wybierz funty brytyjskie (GBP) w Wielkiej Brytanii lub w brytyjskiej witrynie internetowej, dolary amerykańskie (USD) w Stanach Zjednoczonych lub w amerykańskiej witrynie internetowej itd.

Przykładowo — próbujesz zapłacić 10 funtów brytyjskich w brytyjskim sklepie. Usługodawca sugeruje Ci przeliczenie tej kwoty na dolary amerykańskie.

- Jeśli zaakceptujesz przeliczenie, usługodawca może zastosować niekorzystny kurs wymiany i obciążyć Cię dodatkową opłatą, np. 15 USD.

- Jeśli nie zaakceptujesz przeliczenia, usługodawca pobierze od Ciebie 10 GBP.

Pamiętaj, że dopłaty usługodawcy mogą być naliczane dodatkowo do opłat za przewalutowanie nałożonych przez usługodawcę. Używając poprzedniego przykładu, jeśli usługodawca pobiera dopłatę w wysokości 0,5 GBP, to od Ciebie zostanie pobrana kwota 10,5 GBP bez przewalutowania u usługodawcy lub 16 USD, jeśli usługodawca przeliczy te 10,5 funtów brytyjskich na dolary amerykańskie, używając niekorzystnego kursu wymiany.

  • Wymiana walut po stronie Revolut

Usługodawca informuje nas, jaką kwotą obciążyć Twoje konto.

Jeśli nie masz na swoim koncie wystarczających środków w walucie, którą wybrano do zapłaty, Revolut dokona wymiany waluty. Pamiętaj, że jeśli tak się stanie, możemy obciążyć Cię opłatą za wymianę waluty, jeśli okaże się, że przekroczono miesięczny limit wymiany w Twoim planie Revolut. Opłata ta pojawi się w sekcji Opłaty na ekranie szczegółów transakcji w Twojej aplikacji Revolut.

  • Parę przykładów:

- Bez przewalutowania: próbujesz wypłacić 10 funtów brytyjskich w brytyjskim sklepie. Na ekranie płatności usługodawca proponuje, aby przeliczyć tę kwotę na dolary amerykańskie. Odmawiasz wymiany waluty. Usługodawca prosi Revolut, aby obciążył Cię kwotą 10 GBP. Jeśli masz wystarczającą ilość funtów brytyjskich na swoim koncie Revolut, Revolut nie musi dokonywać przewalutowania. Zostanie naliczona Ci jedynie kwota 10 GBP.

- Podwójne przewalutowanie: próbujesz zapłacić 10 funtów brytyjskich w brytyjskim sklepie. Usługodawca proponuje, aby przeliczyć tę kwotę na dolary amerykańskie. Zgadzasz się na wymianę waluty (choć nie powinno się tego robić). Usługodawca dokonuje wymiany waluty na tę kwotę po niekorzystnym kursie i prosi Revolut o obciążenie Cię kwotą 15 USD. Jeśli nie masz wystarczającej ilości dolarów amerykańskich na swoim koncie Revolut, ale masz wystarczającą ilość funtów brytyjskich, Revolut będzie musiał wymienić te 15 USD na funty brytyjskie i obciążyć Cię kwotą 11 GBP po dokonaniu wymiany. I tak w efekcie zapłacisz więcej niż oczekiwano z powodu niekorzystnego kursu wymiany u usługodawcy.

Ogólnie rzecz biorąc, zalecamy dokonywanie płatności kartą w lokalnej walucie i odrzucenie wymiany walut proponowanej przez usługodawcę. Revolut dokona wymiany waluty tylko wtedy, gdy nie masz wystarczających środków. W takich przypadkach Revolut często stosuje korzystniejszy kurs wymiany. Przeczytaj więcej o kursie wymiany stosowanym przez Revolut w artykule FAQ „Jaki kurs wymiany walut będzie obowiązywał dla mnie?”.

Pamiętaj, że dopłaty i kurs wymiany walut stosowane przez usługodawców są wartościami szacunkowymi, które obliczamy na podstawie informacji, które od nich otrzymujemy.

Powiązane artykuły