W czym możemy pomóc?

Tworzenie polecenia zapłaty

Polecenie zapłaty należy utworzyć bezpośrednio dla firmy, która ma otrzymywać płatności (np. siłownia lub dostawca gazu). W ten sposób udzielisz im upoważnienia do pobierania pieniędzy z Twojego konta. Gdy tworzysz polecenie zapłaty, nie musisz informować o tym Revolut.

Pamiętaj, że polecenia zapłaty są obecnie obsługiwane wyłącznie w euro i funtach brytyjskich.

Wystarczy, że podasz firmie dane swojego konta w EUR lub GBP, które znajdziesz w aplikacji Revolut.

Jeżeli na potrzeby polecenia zapłaty w funtach będzie wymagane wskazanie adresu, podaj następujący adres Revolut: 7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HD.

Powiązane artykuły