W czym możemy pomóc?

Dlaczego bankomat naliczył prowizję za wypłatę gotówki?

Właściciele bankomatów mogą naliczać dodatkowe opłaty w postaci:

— dopłaty za korzystanie z bankomatu,

— opłaty za wymianę walut.

1. Czym jest dopłata za korzystanie z bankomatu?

Za korzystanie z bankomatów mogą być naliczane dodatkowe opłaty, których wysokość jest określana przez właściciela bankomatu.

Na przykład, jeśli wypłacasz z bankomatu 10 funtów brytyjskich (GBP), właściciel bankomatu może doliczyć opłatę w wysokości 3,99 GBP, więc w sumie zapłacisz 13,99 GBP.

2. Dlaczego wypłata gotówki została policzona w innej walucie i skąd wzięły się dodatkowe opłaty?

Istnieją dwa rodzaje wymiany walut:

— po stronie właściciela bankomatu,

— po stronie Revolut.

  • Wymiana walut po stronie właściciela bankomatu

Kiedy wypłacasz gotówkę z bankomatu, może się zdarzyć, że bankomat udostępni Ci opcję wypłaty w walucie innej niż lokalna. Dzieje się tak najczęściej, gdy jesteś za granicą. Jeśli się na to zdecydujesz, właściciel bankomatu zastosuje swój własny (często niekorzystny) kurs wymiany i pobierze od Ciebie dodatkową opłatę. Nazywa się to dynamicznym przewalutowaniem (DCC).

Aby uniknąć tej dodatkowej opłaty, wybierz opcję wypłaty w walucie lokalnej, a z wymiany po prostuj zrezygnuj. Wybierz funty brytyjskie (GBP) w Wielkiej Brytanii, dolary amerykańskie (USD) w USA, euro (EUR) we Francji itd.

Przykładowo: próbujesz wypłacić 10 funtów brytyjskich w brytyjskim bankomacie. Właściciel bankomatu sugeruje Ci przeliczenie tej kwoty na dolary amerykańskie.

— Jeśli zaakceptujesz przeliczenie, właściciel bankomatu może zastosować niekorzystny kurs wymiany i obciążyć Cię dodatkową opłatą, np. 15 USD.

— Jeśli nie zaakceptujesz przeliczenia, właściciel bankomatu pobierze od Ciebie 10 GBP.

Pamiętaj, że dopłaty za korzystanie z bankomatu mogą być naliczane dodatkowo do nałożonych przez właściciela bankomatu opłat za przewalutowanie. Używając poprzedniego przykładu, jeśli właściciel bankomatu pobiera dopłatę w wysokości 3,99 GBP, to od Ciebie zostanie pobrana kwota 13,99 GBP bez przewalutowania z bankomatu lub 21 USD, jeśli bankomat przeliczy te 13,99 funtów brytyjskich na dolary amerykańskie, używając niekorzystnego kursu wymiany.

  • Wymiana walut po stronie Revolut

Właściciel bankomatu informuje nas, jaką kwotą obciążyć Twoje konto.

Jeśli nie masz na swoim koncie wystarczających środków w walucie, którą wybrano do wypłaty gotówki, Revolut dokona wymiany waluty. Pamiętaj, że jeśli okaże się, że przekroczono przysługujący Ci w ramach planu Revolut miesięczny limit wymiany lub wypłat z bankomatów, możemy obciążyć Cię dodatkową opłatą. Obie opłaty pojawią się w sekcji Opłaty na ekranie szczegółów transakcji w Twojej aplikacji Revolut.

  • Parę przykładów:

— Bez przewalutowania: próbujesz wypłacić 10 funtów brytyjskich w brytyjskim bankomacie. Operator bankomatu proponuje, aby przeliczyć tę kwotę na dolary amerykańskie. Odmawiasz wymiany waluty. Właściciel bankomatu prosi Revolut, aby obciążył Cię kwotą 10 GBP. Jeśli masz wystarczającą ilość funtów brytyjskich na swoim koncie Revolut, Revolut nie musi dokonywać wymiany waluty. Z Twojego rachunku pobierzemy wyłącznie 10 GBP.

— Podwójne przewalutowanie: próbujesz wypłacić 10 funtów brytyjskich w brytyjskim bankomacie. Właściciel bankomatu proponuje, aby przeliczyć tę kwotę na dolary amerykańskie. Zgadzasz się na wymianę waluty (choć nie powinno się tego robić). Właściciel bankomatu dokonuje wymiany waluty na tę kwotę po niekorzystnym kursie i prosi Revolut o obciążenie Cię kwotą 15 USD. Jeśli nie masz wystarczającej ilości dolarów amerykańskich na swoim koncie Revolut, ale masz wystarczającą ilość funtów brytyjskich, Revolut będzie musiał wymienić te 15 USD na funty brytyjskie i obciążyć Cię kwotą 11 GBP po dokonaniu wymiany. I tak w efekcie zapłacisz więcej niż wypłacono z powodu niekorzystnego kursu wymiany w bankomacie.

Więcej przykładów znajdziesz w naszym wpisie na blogu.

Ogólnie rzecz biorąc, zalecamy dokonywanie wypłat z bankomatów w lokalnej walucie i odrzucenie wymiany walut dokonywanej przez bankomat. Revolut dokona wymiany waluty tylko wtedy, gdy nie będziesz mieć wystarczających środków w walucie, w której zdecydowano się dokonać wypłaty. W takich przypadkach Revolut często stosuje korzystniejszy kurs wymiany. Przeczytaj więcej o kursie wymiany stosowanym przez Revolut w artykule Często zadawane pytania: „Jaki kurs wymiany walut mnie obowiązuje?”.

Pamiętaj, że opłaty za korzystanie i kurs wymiany walut stosowane przez operatorów bankomatów są wartościami szacunkowymi, które obliczamy na podstawie otrzymanych od nich informacji.

Powiązane artykuły