W czym możemy pomóc?

Jakie są limity wypłat z bankomatów?

Limit wypłat gotówki z bankomatów wynosi 3000 GBP lub równowartość tej kwoty w innej walucie w ciągu 24 godzin.

W każdym miesiącu możesz wypłacić 800zł, 800zł, 1,600zł i 3,000zł (zobacz naszą stronę z opłatami) bez opłat odpowiednio w planach Standard, Plus, Premium i Metal.

Następnie naliczana jest uzasadniona opłata w wysokości 2%. Kwotę pozostałą w ramach limitu możesz w każdej chwili sprawdzić w swoim planie cenowym w sekcji Profil.

Limit jest resetowany z początkiem każdego kolejnego miesiąca (nie miesiąca kalendarzowego), tj. w dniu, w którym zaczął obowiązywać Twój aktualny plan cenowy.

Klientom planu Standard przysługuje pięć bezpłatnych wypłat z bankomatów. Wypłaty z bankomatów pozostaną bezpłatne do momentu przekroczenia limitu pięciu wypłat lub łącznej kwoty 800zł (w zależności, co nastąpi pierwsze).

Powiązane artykuły