W czym możemy pomóc?

Czy zostaną pobrane opłaty za realizację moich przelewów?

{{#in_eea}}{{^in_HU}}Zanim skorzystasz z sekcji Często zadawane pytania, wybierz kraj, w którym zawarto umowę z Revolut, gdyż jej warunki mogą różnić się w zależności od regionu.

Opłaty za przelewy

Przelewy lokalne, przelewy do innych użytkowników Revolut (P2P) oraz przelewy międzynarodowe w EUR na konta zewnętrzne w ramach SEPA są bezpłatne.

W przypadku płatności międzynarodowych poza regionem SEPA użytkownikom Revolut przysługują następujące limity bezpłatnych transakcji:

 • Dla klientów planów Standard i Plus wszystkie płatności międzynarodowe są płatne.
 • Klienci planu Premium otrzymują jedną bezpłatną płatność międzynarodową miesięcznie.
 • Klienci planu Metal otrzymują trzy bezpłatne płatności międzynarodowe miesięcznie.

Po przekroczeniu limitu do płatności międzynarodowych do odbiorców spoza Revolut zostanie naliczona niewielka opłata. Opłaty za płatności międzynarodowe Revolut są zależne od kosztów przelewu, a z kolei te — od waluty i przelewanej kwoty. W celu jak najlepszego dopasowania stawek do kosztów transakcyjnych opłaty Revolut będą się zmieniać w zależności od waluty i kwoty płatności.

{{#in_GB}}Skorzystaj z naszego kalkulatora opłat za przelewy, aby sprawdzić całkowity koszt przelewu w walucie lokalnej lub USD dla klienta planu Revolut Standard z pełnym limitem bezpłatnych przelewów. Więcej kombinacji krajów i walut znajdziesz w aplikacji.{{/in_GB}}

Wszystkie stosowane opłaty są zawsze dostępne w aplikacji podczas dokonywania transakcji (patrz: Strona opłat).

Mogą obowiązywać dodatkowe opłaty

W przypadku międzynarodowych przelewów walutowych możesz bezpłatnie wysłać do 5,000zł miesięcznie. Od przelewów powyżej tego limitu pobrana zostanie niewielka prowizja w wysokości 0,5%. Zmień wersję planu na Revolut Premium lub Revolut Metal i przelewaj nieograniczoną ilość pieniędzy bez opłat za wymianę walut, niezależnie od kraju. Mogą również obowiązywać opłaty za wymianę mniej popularnych walut lub wymianę poza godzinami otwarcia rynku walutowego.

Uwaga: gdy Twoje pieniądze są w drodze, bank pośredniczący lub bank odbiorcy może pobrać własną opłatę, a w rezultacie otrzymana kwota może być niższa od tej zleconej. Pamiętaj, że opłaty manipulacyjne mogą zostać naliczone nawet w przypadku nieudanego przelewu.{{/in_HU}}{{/in_eea}}

{{#in_SG}}W przypadku walutowych płatności międzynarodowych użytkownikom Revolut przysługują następujące limity bezpłatnych transakcji:

 • Dla klientów planu Standard wszystkie przelewy międzynarodowe są płatne.
 • Klienci planu Premium otrzymują jeden bezpłatny przelew międzynarodowy miesięcznie.
 • Klienci planu Metal otrzymują nieograniczoną liczbę przelewów międzynarodowych. 

Po przekroczeniu limitu za płatności międzynarodowe klienci planów Standard i Premium zostaną obciążeni dodatkową opłatą:

 • Przelewy międzynarodowe w innym systemie niż SWIFT — opłata zmienna w wysokości 0,3% (min. 0,30 SGD / maks. 9 SGD).
 • Przelewy międzynarodowe SWIFT — 5 SGD dla przelewów w USD, EUR, GBP, CHF, lub 9 SGD dla wszystkich innych walut.

Jeśli bank beneficjenta znajduje się poza Singapurem lub jeśli przelew nie jest w SGD, wówczas przelew zostanie wysłany za pośrednictwem SWIFT, za co może zostać naliczona dodatkowa opłata (jak w przypadku międzynarodowego przelewu bankowego). Opłata ta nie dotyczy klientów Metal, którzy mogą cieszyć się nieograniczoną liczbą darmowych przelewów transgranicznych.

Zmień plan na Revolut Metal, aby otrzymać nielimitowane przelewy bez opłat za wymianę walut lub płatności międzynarodowe.

Bank beneficjenta może pobrać opłatę za otrzymanie przelewu. Gdy Twoje pieniądze są w drodze, mogą być przetwarzane przez bank pośredniczący, który potrąci opłatę manipulacyjną, a w rezultacie otrzymana kwota może być niższa od tej zleconej.{{/in_SG}}

{{#in_HU}} Revolut nie pobiera opłat za przelewy w ramach limitu bezpłatnych transakcji wymiany walut.

Jeśli jednak zrealizujesz przelew walutowy przekraczający limit bezpłatnych transakcji, naliczona zostanie opłata w wysokości 0,5%. Zmień plan na Revolut Premium lub Revolut Metal, aby korzystać z nieograniczonej liczby bezpłatnych transakcji wymiany walut.

Przelewy do innych użytkowników Revolut (P2P) lub na konta zewnętrzne w ramach SEPA są bezpłatne. Dodatkowo otrzymujesz jeden bezpłatny przelew poza regionem SEPA miesięcznie, a każdy kolejny kosztuje 150 HUF.

Za płatność SWIFT pobierana jest opłata w wysokości 1000 HUF, jeśli płatność jest realizowana w dolarach amerykańskich, lub 2000 HUF, jeśli w innej walucie.

Zmień plan na Revolut Premium lub Revolut Metal, aby otrzymać nieograniczoną liczbę bezpłatnych przelewów wychodzących i jeden bezpłatny przelew SWIFT miesięcznie.

Bank beneficjenta również może pobrać opłatę za otrzymanie przelewu. Gdy Twoje pieniądze są w drodze, mogą być przetwarzane przez bank pośredniczący, który potrąci opłatę manipulacyjną, a w rezultacie otrzymana kwota może być niższa od tej zleconej.

Pamiętaj, że opłaty bankowe za pośrednictwo mogą zostać naliczone nawet w przypadku nieudanego przelewu. Oto szacunkowe opłaty dla poszczególnych walut:

 • 35 AUD
 • 20 CAD
 • 50 AED
 • 16–32 EUR (poza SEPA)
 • 7500 JPY
 • 35 NZD
 • 20–40 USD

Prosimy jednak pamiętać, że powyższe opłaty banków pośredniczących lub banku beneficjenta są szacunkowe.{{/in_HU}}{{/in_AU}}

{{#in_AU}}Przelewy do innych użytkowników Revolut są bezpłatne, niezależnie od kraju.

Za przelewy międzynarodowe do odbiorców spoza Revolut pobierana jest niewielka opłata. Wysokość opłat obliczana jest w czasie rzeczywistym i zależy od waluty oraz destynacji przelewu.

Przed dokonaniem transakcji opłaty wyświetlą się w aplikacji Revolut (więcej szczegółów na Stronie opłat).

Klienci Premium otrzymują jeden bezpłatny przelew międzynarodowy w miesiącu oraz wyższy limit bezpłatnej wymiany walut niż klienci Standard. Klienci Metal otrzymują trzy bezpłatne przelewy międzynarodowe w miesiącu oraz bezpłatną wymianą walut bez limitu.

Jeśli wykonujesz przelew walutowy, od każdej kwoty powyżej limitu wymiany walut naliczona zostanie prowizja w wysokości 0,5%. Zawsze możesz sprawdzić swój pozostały limit, przechodząc w aplikacji Revolut do sekcji Profil.

Pamiętaj, że podczas realizacji przelewu międzynarodowego banki pośredniczące lub bank beneficjenta mogą pobrać dodatkową opłatę za otrzymanie przelewu.{{/in_AU}}

{{#in_US}}Lokalne przelewy bankowe w rodzimej walucie oraz przelewy do innych użytkowników Revolut (P2P), niezależnie od kraju, są bezpłatne.

Do kwoty przelewu międzynarodowego w tej samej walucie co waluta lokalna odbiorcy pobierana jest prowizja w wysokości 0,3%, przy czym minimalna wysokość opłaty za jedną transakcję wynosi 0,3 USD, a maksymalna 6 USD.

Przelewy międzynarodowe w walucie innej niż waluta lokalna odbiorcy kosztują 4 USD, jeśli płatność jest w dolarach amerykańskich, funtach brytyjskich, euro lub frankach szwajcarskich, oraz 6 USD w przypadku innych walut.

Przelewy krajowe w funtach brytyjskich, euro lub frankach szwajcarskich kosztują 4 USD, w we wszelkich innych walutach (oprócz USD) — 6 USD.

Zmień plan na Revolut Premium, aby otrzymać jeden bezpłatny przelew międzynarodowy lub krajowy w walucie innej niż USD miesięcznie. Zmień plan na Revolut Metal, aby otrzymać trzy bezpłatne przelewy międzynarodowe lub krajowe w walucie innej niż USD miesięcznie.

Jeśli dokonasz płatności międzynarodowej lub przelewu krajowego w walucie innej niż USD i przekroczysz tym samym swój limit wymiany walut, naliczona zostanie prowizja w wysokości 0,5%. Zmień plan na Revolut Premium lub Revolut Metal, aby korzystać z nieograniczonej liczby bezpłatnych transakcji wymiany walut.

Podczas wymiany walut obowiązuje dodatkowa prowizja, jeśli transakcja odbywa się w weekend lub dotyczy waluty specjalnej.

Bank beneficjenta również może pobrać opłatę za otrzymanie przelewu. Gdy Twoje pieniądze są w drodze, mogą być przetwarzane przez bank pośredniczący, który potrąci opłatę manipulacyjną, a w rezultacie otrzymana kwota może być niższa od tej zleconej.

Pamiętaj, że opłaty bankowe za pośrednictwo mogą zostać naliczone nawet w przypadku nieudanego przelewu.

Oto szacunkowe opłaty dla poszczególnych walut:

 • 35 AUD
 • 20 CAD
 • 50 AED
 • 16–32 EUR
 • 7500 JPY
 • 35 NZD
 • 20–40 USD

Prosimy jednak pamiętać, że powyższe opłaty banków pośredniczących lub banku beneficjenta są szacunkowe.{{/in_US}}

Powiązane artykuły