W czym możemy pomóc?

Dlaczego została naliczona opłata za mój przelew?

{{#in_eea}}{{^in_HU}}Zanim skorzystasz z sekcji Często zadawane pytania, wybierz kraj, w którym zawarto umowę z Revolut, gdyż jej warunki mogą różnić się w zależności od regionu.

Opłaty za przelewy

Przelewy lokalne, przelewy do innych użytkowników Revolut (P2P) oraz przelewy międzynarodowe w EUR na konta zewnętrzne w ramach SEPA są bezpłatne.

W przypadku płatności międzynarodowych poza regionem SEPA użytkownikom Revolut przysługują następujące limity bezpłatnych transakcji:

 • Dla klientów planów Standard i Plus wszystkie płatności międzynarodowe są płatne.
 • Klienci planu Premium otrzymują jedną bezpłatną płatność międzynarodową miesięcznie.
 • Klienci planu Metal otrzymują trzy bezpłatne płatności międzynarodowe miesięcznie.

Po przekroczeniu limitu do płatności międzynarodowych do odbiorców spoza Revolut zostanie naliczona niewielka opłata. Opłaty te są obliczane w czasie rzeczywistym i różnią się w zależności od waluty i miejsca docelowego przelewu.

{{#in_GB}}Skorzystaj z naszego kalkulatora opłat za przelewy, aby sprawdzić całkowity koszt przelewu w walucie lokalnej lub USD dla klienta planu Revolut Standard z pełnym limitem bezpłatnych przelewów. Więcej kombinacji krajów i walut znajdziesz w aplikacji.{{/in_GB}}

Wszystkie stosowane opłaty są zawsze dostępne w aplikacji podczas dokonywania transakcji (patrz: Strona opłat).

Mogą obowiązywać dodatkowe opłaty

W przypadku międzynarodowych przelewów walutowych możesz bezpłatnie wysłać do 5,000zł miesięcznie. Od przelewów powyżej tego limitu pobrana zostanie niewielka prowizja w wysokości 0,5%. Zmień wersję planu na Revolut Premium lub Revolut Metal i przelewaj nieograniczoną ilość pieniędzy bez opłat za wymianę walut, niezależnie od kraju. Mogą również obowiązywać opłaty za wymianę mniej popularnych walut lub wymianę poza godzinami otwarcia rynku walutowego.

Uwaga: gdy Twoje pieniądze są w drodze, bank pośredniczący lub bank odbiorcy może pobrać własną opłatę, a w rezultacie otrzymana kwota może być niższa od tej zleconej. Pamiętaj, że opłaty manipulacyjne mogą zostać naliczone nawet w przypadku nieudanego przelewu.{{/in_HU}}{{/in_eea}}

{{#in_HU}}Zanim skorzystasz z sekcji Często zadawane pytania, wybierz kraj, w którym zawarto umowę z Revolut, gdyż jej warunki mogą różnić się w zależności od regionu.

Przelewy do innych użytkowników Revolut (P2P) oraz przelewy na konta zewnętrzne w ramach SEPA są bezpłatne. W przypadku płatności międzynarodowych poza regionem SEPA użytkownikom Revolut przysługują następujące limity bezpłatnych transakcji:

Obecnie w planie Standard za przelewy w walucie takiej samej jak waluta kraju odbiorcy (np. podczas wysyłania USD do Stanów Zjednoczonych) pobierana jest opłata w wysokości 150 HUF (po przekroczeniu bezpłatnego miesięcznego limitu). Opłata ta nie dotyczy użytkowników Premium/Metal, którzy mogą korzystać z bezpłatnych przelewów transgranicznych bez limitów.

W przypadku przelewów w walucie innej niż waluta kraju odbiorcy (np. podczas wysyłania USD do Brazylii) pobierana będzie opłata w wysokości 1000 HUF od przelewów SWIFT w USD i 2000 HUF od przelewów SWIFT w innej walucie (np. podczas wysyłania GBP do Brazylii).

Użytkownicy planów Premium i Metal otrzymują jeden darmowy przelew tego typu w każdym miesiącu kroczącym. Bank beneficjenta może pobrać prowizję za otrzymanie przelewu. Kiedy Twoje pieniądze są w drodze, mogą być przetwarzane przez bank pośredniczący, który również może pobrać opłatę manipulacyjną. Dlatego otrzymana kwota może być niższa od tej zleconej.

Przelewy międzynarodowe do użytkowników Revolut oraz do zewnętrznych odbiorców mogą także podlegać opłatom za wymianę walut. W przypadku międzynarodowych przelewów walutowych możesz bezpłatnie wysłać do 5,000zł miesięcznie. Od przelewów powyżej tego limitu pobrana zostanie niewielka prowizja w wysokości 0,5%. Zmień wersję planu na Revolut Premium lub Revolut Metal i przelewaj nieograniczoną ilość pieniędzy bez opłat za wymianę walut, niezależnie od kraju. Mogą również obowiązywać opłaty za wymianę mniej popularnych walut lub wymianę poza godzinami otwarcia rynku walutowego.{{/in_HU}}

{{#in_SG}}W przypadku międzynarodowych płatności walutowych użytkownikom Revolut przysługują następujące limity bezpłatnych transakcji:

 • Dla klientów planu Standard wszystkie płatności międzynarodowe są płatne.
 • Klienci planu Premium otrzymują jedną płatność międzynarodową miesięcznie.
 • Klienci planu Metal otrzymują nielimitowane płatności międzynarodowe miesięcznie.

Po przekroczeniu limitu za płatności międzynarodowe klienci planów Standard i Premium zostaną obciążeni dodatkową opłatą:

 • Przelewy międzynarodowe w innym systemie niż SWIFT — opłata zmienna w wysokości 0,3% (min. 0,30 SGD / maks. 9 SGD).
 • Przelewy międzynarodowe SWIFT — 5 SGD dla przelewów w USD, EUR, GBP, CHF, lub 9 SGD dla wszystkich innych walut.

Jeśli bank beneficjenta znajduje się poza Singapurem lub jeśli przelew nie jest w SGD, wówczas przelew zostanie wysłany za pośrednictwem SWIFT, za co może zostać naliczona dodatkowa opłata (jak w przypadku międzynarodowego przelewu bankowego). Opłata ta nie dotyczy klientów Metal, którzy mogą cieszyć się nieograniczoną liczbą darmowych przelewów transgranicznych.

Zmień plan na Revolut Metal, aby otrzymać nielimitowane przelewy bez opłat za wymianę walut lub płatności międzynarodowe.

Jak obliczane są opłaty?

Bank beneficjenta może pobrać opłatę za otrzymanie przelewu. Gdy Twoje pieniądze są w drodze, mogą być przetwarzane przez bank pośredniczący, który potrąci opłatę manipulacyjną, a w rezultacie otrzymana kwota może być niższa od tej zleconej.{{/in_SG}}{{/in_AU}}

{{#in_AU}}Za przelewy międzynarodowe do odbiorców spoza Revolut pobierana jest niewielka opłata. Wysokość opłat obliczana jest w czasie rzeczywistym i zależy od waluty oraz destynacji przelewu.

Przed dokonaniem transakcji opłaty wyświetlą się w aplikacji Revolut, ale można je również znaleźć na naszej stronie internetowej.

Jeśli wykonujesz przelew walutowy, od każdej kwoty powyżej limitu wymiany walut naliczona zostanie prowizja w wysokości 0,5%. Zawsze możesz sprawdzić swój pozostały limit, przechodząc w aplikacji Revolut do sekcji Profil.

Pamiętaj, że podczas realizacji przelewu międzynarodowego banki pośredniczące lub bank beneficjenta mogą pobrać dodatkową opłatę za otrzymanie przelewu.{{/in_AU}}

{{#in_US}}Międzynarodowe przelewy w lokalnej walucie odbiorcy kosztują 0,3% przesyłanej kwoty — minimalny koszty wynosi 0,30 USD a maksymalny 6 USD za transakcję.

Międzynarodowe przelewy w walucie innej niż lokalna waluta odbiorcy kosztują 4 USD, jeśli płatność jest w dolarach amerykańskich, funtach brytyjskich, euro lub frankach szwajcarskich, albo 6 USD, jeśli jest w innej walucie.

Lokalne przelewy w walucie innej niż USD kosztują 4 USD, jeśli płatność jest w funtach brytyjskich, euro lub frankach szwajcarskich, albo 6 USD, jeśli jest w innej walucie.

Zmień plan na Revolut Premium, aby otrzymać jeden bezpłatny międzynarodowy lub lokalny przelew w walucie innej niż USD miesięcznie albo na Revolut Metal, aby otrzymać trzy bezpłatne przelewy międzynarodowe lub lokalne w walucie innej niż USD miesięcznie.

Jeśli wykonasz płatność międzynarodową lub lokalną w walucie innej niż USD, która wykroczy poza Twój limit wymiany walut, naliczona zostanie opłata w wysokości 0,5% przesyłanej kwoty. Zmień plan na Revolut Premium lub Revolut Metal, aby korzystać z nielimitowanej wymiany walut.

Dodatkowo może zostać naliczona prowizja za wymianę walut, jeśli dokonasz transakcji w weekend lub użyjesz waluty specjalnej.

Bank beneficjenta również może naliczyć opłatę za przyjęcie przelewu. Pieniądze mogą być również po drodze przetwarzane przez banki pośredniczące, które także mogą zastosować swoją opłatę. Dlatego otrzymana kwota może być niższa od wysłanej.

Pamiętaj, że opłaty nałożone przez banki pośredniczące mogą zostać pobrane nawet w przypadku nieudanego przelewu.

Oto szacunkowe opłaty dla poszczególnych walut:

 • 35 AUD
 • 20 CAD
 • 50 AED
 • 16–32 EUR
 • 7500 JPY
 • 35 NZD
 • 20–40 USD

Prosimy jednak pamiętać, że powyższe opłaty banków pośredniczących lub banku beneficjenta są szacunkowe.{{/in_US}}

Powiązane artykuły