W czym możemy pomóc?

Jak działa funkcja budżetowania?

Wykres zarządzania budżetem pozwala sprawdzić:

  • Ile pieniędzy pozostało w Twoim budżecie po uwzględnieniu poniesionych dotychczas rzeczywistych wydatków.
  • Ile pieniędzy masz jeszcze „Do wydania” (pozostała kwota budżetu pomniejszona o kwotę nadchodzących płatności w danym okresie budżetowym).
  • Wysokość skumulowanych wydatków w danym okresie (kolorowa linia na wykresie) oraz wysokość rzeczywistych wydatków bieżących (dolna część wykresu).
  • Nadchodzące płatności w danym cyklu budżetowym.

Poniżej wykresu znajdziesz informacje dotyczące realizacji swojego celu, poziomu wydatków oraz zbliżania się do limitu budżetowego lub przekroczenia go. Wyświetli się również sugerowana kwota dziennych wydatków.

Jeśli utworzono wcześniej kategorie budżetu, dla każdej z nich wyświetlą się przypisane wydatki.

Kategorie te są otoczone pierścieniami, które pokazują, ile zostało Ci jeszcze środków w budżecie dla danej kategorii.

Aby wyświetlić te dane, przejdź do strony głównej (zakładka Konta), przewiń stronę do sekcji Statystyki i kliknij kafelek Pozostała kwota budżetu lub przejdź do ekranu Statystyki (ikona wykresu w prawym górnym rogu pulpitu) i wybierz opcję Budżet.

Powiązane artykuły