W czym możemy pomóc?

Jak działa wykres Statystyki?

Przejdź do strony głównej aplikacji (zakładka Konta), przewiń stronę do sekcji Statystyki i kliknij kafelek Statystyki lub przejdź do ekranu Statystyki (ikona wykresu w prawym górnym rogu pulpitu). Wykres ze statystykami daje pełny obraz Twoich wydatków.

Wykres ten przedstawia następujące dane:

  • Łączna wartość dotychczasowych wydatków dla określonych w górnej części wykresu kont i okresu.
  • Łączna wartość wydatków dla danego cyklu w porównaniu do cyklu poprzedniego. Jeśli wysokość wydatków zmalała, ich kwota będzie zaznaczona na zielono, a jeśli wzrosła — na czerwono. Przykład: zaznaczasz przedział miesięczny, a porównania dokonujesz 14 czerwca. W bieżącym miesiącu wydano już 450 zł, a między 1 a 14 maja wydano 300 zł; na wykresie pojawi się zaznaczona czerwonym kolorem kwota ^150 zł, ponieważ wydano o 150 zł więcej niż w poprzednim miesiącu.
  • Dzienne, tygodniowe lub miesięczne wydatki oraz średnie wydatki w oparciu o wybrany cykl.
  • Podsumowanie wydatków całkowitych z podziałem na wydatki regularne i zobowiązania finansowe (zaplanowane płatności i niezapłacone rachunki).
  • Prognozowane wydatki na najbliższe tygodnie lub miesiące w oparciu o Twoje nawyki finansowe.

Aby zmienić wyświetlany na wykresie cykl, kliknij ikonę kalendarza. Aby przełączyć widok ze słupkowego i liniowy (lub odwrotnie), kliknij ikonę wykresu (prawy górny róg ekranu). Możesz też wyświetlić szczegóły danego przedziału czasowego, klikając dowolnie wybrany pasek, lub powrócić do widoku całego wykresu, klikając jego dowolną część.

Powiązane artykuły