W czym możemy pomóc?

Jak utworzyć budżet?

Możesz utworzyć ogólny budżet miesięczny lub tygodniowy i rozdzielić pieniądze w ramach określonego limitu między poszczególne kategorie.

Aby ustawić budżet, przejdź do strony głównej (zakładka Konta), przewiń stronę do sekcji Statystyki i kliknij przycisk + Ustaw lub przejdź do ekranu Statystyki (ikona wykresu w prawym górnym rogu pulpitu) i wybierz opcję Budżet.

Postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

1. Określ wysokość limitu budżetowego.

2. Kliknij przycisk Cykl, aby wybrać częstotliwość (miesięczną lub tygodniową) i datę rozpoczęcia cyklu budżetowego. Na przykład, jeśli otrzymujesz pensję 25. dnia każdego miesiąca, możesz ustawić miesięczny budżet rozpoczynający się w dniu wypłaty.

3. Wybierz opcję Kategorie budżetu, aby przypisać całość lub część budżetu do określonych kategorii. Na przykład, jeśli spodziewasz się miesięcznych wydatków w wysokości 2000 PLN, możesz przeznaczyć 700 PLN na artykuły spożywcze, 600 PLN na zakupy, 320 PLN na restaurację i 380 PLN na resztę wydatków. Dzięki temu będzie można śledzić zarówno budżet poszczególnych kategorii, jak i budżet całkowity.

4. Kliknij przycisk Gotowe i przekonaj się, jakie efekty dają dobre nawyki finansowe.

Powiązane artykuły