W czym możemy pomóc?

Zarządzanie kategoriami Statystyki

Transakcje zrealizowane przy użyciu aplikacji Revolut są automatycznie przypisywane do kategorii.

Wszystkie Twoje wydatki są filtrowane według kategorii, usługodawcy i kraju.

Aby zmienić kategorię transakcji:

  • Wybierz transakcję, którą chcesz edytować.
  • Przewiń stronę do sekcji Kategoria i zaznacz aktualną kategorię.
  • Wybierz nową kategorię lub utwórz kategorię niestandardową, klikając przycisk „+” (prawy górny róg ekranu).
  • Wskaż, czy chcesz przenieść do tej kategorii wszelkie podobne transakcje.

Aby przypisać daną transakcję do wybranej kategorii, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

1. Przejdź do strony głównej aplikacji (zakładka Konta) i przewiń stronę do sekcji Statystyki lub kliknij znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu ikonę wykresu.

2. Przewiń stronę do podsumowania wydatków. Jeśli nie widzisz swojej kategorii, kliknij przycisk Pokaż wszystko.

3. Wybierz kategorię lub przewiń stronę na sam dół i kliknij przycisk Dodaj kategorię, by utworzyć kategorię niestandardową.

4. Wybierz opcję Dodaj transakcję i zaznacz transakcję, której kategorię chcesz zmienić.

5. Kliknij przycisk Dodaj tylko wskazaną transakcję. Jeśli chcesz zmienić kategorię dla wszystkich transakcji zrealizowanych u danego usługodawcy, kliknij Dodaj wszystko od tego usługodawcy.

W przeciwieństwie do podstawowych kategorii domyślnych (ustawionych fabrycznie), kategorie niestandardowe możesz zmienić lub usunąć w każdej chwili.

Powiązane artykuły