W czym możemy pomóc?

Co się stanie, jeśli moje saldo będzie ujemne?

Istnieją przypadki, w których Twoje saldo może spaść poniżej zera. Niektóre z powodów to:

  • nieautoryzowana transakcja przy użyciu karty;
  • opóźniona transakcja przy użyciu karty (w przypadku problemów z przetworzeniem płatności w momencie jej inicjacji, na przykład w wyniku utraty połączenia internetowego);
  • opłaty za usługi takie jak plan Revolut Premium lub ubezpieczenie urządzenia.

Informację o ujemnym saldzie otrzymasz w osobnym powiadomieniu. Po jego otrzymaniu należy zasilić konto w ciągu siedmiu dni roboczych. Po upływie tego okresu Revolut spróbuje automatycznie uzupełnić Twoje saldo, przenosząc środki z innego rachunku lub zasilając konto za pomocą zarejestrowanej karty zgodnie z Regulaminem Revolut.

Jeśli powodem ujemnego salda jest nieautoryzowana transakcja, w celu uzyskania pomocy wypełnij nasz internetowy formularz obciążenia zwrotnego. Pamiętaj jednak, że w procesie odzyskiwania pieniędzy obciążenie zwrotne to ostateczność i może minąć trochę czasu, zanim Visa lub Mastercard podejmie w Twojej sprawie decyzję (więcej o tej procedurze przeczytasz tutaj).

Powiązane artykuły