Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Czy mogę skontaktować się z Revolut, korzystając z pełnomocnictwa?

W niektórych przypadkach możesz udzielić dostępu do swojego konta innej osobie. Aby było to możliwe, musisz przesłać nam pełnomocnictwo (może to też zrobić osoba, której chcesz udzielić dostępu).

Pełnomocnictwo to podpisany dokument przygotowany przez osobę (Darczyńcę), zezwalający innej osobie (Pełnomocnikowi) na działanie w jej imieniu w określonych sytuacjach. Chociaż „pełnomocnik” może być i często jest prawnikiem, do tych celów prawie każdy może być „pełnomocnikiem” (o ile jest w stanie podejmować decyzje i jest osobą dorosłą wg odpowiedniej jurysdykcji).

Jak uzyskać pełnomocnictwo?

Najprostszym sposobem uzyskania pełnomocnictwa jest skontaktowanie się z prawnikiem, notariuszem lub lokalnym biurem porad obywatelskich. Otrzymasz od nich wskazówki dotyczące rodzaju potrzebnego pełnomocnictwa i sposobu jego uzyskania.

Co powinno znajdować się w pełnomocnictwie?

Informacje zawarte w pełnomocnictwie zależą od jego rodzaju oraz jurysdykcji Twojego kraju. We wszystkich przypadkach pełnomocnictwo powinno zawierać:

  • Twoje imię i nazwisko jako Darczyńcy (oraz Twój adres umożliwiający identyfikację);
  • imię i nazwisko Pełnomocnika (oraz jego adres);
  • datę podpisania Pełnomocnictwa;
  • jeśli pełnomocnictwo jest udzielane na określony czas, datę jego wygaśnięcia;
  • informację o zakresie, w jakim Pełnomocnik może działać w ramach pełnomocnictwa.

Jak przesłać pełnomocnictwo do Revolut?

Skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia klienta za pośrednictwem czatu, wykonując poniższe czynności:

  1. Stuknij swoje zdjęcie profilowe lub inicjały (w lewym górnym rogu ekranu).
  2. Przejdź do sekcji Pomoc.
  3. Wybierz zagadnienie, z którym potrzebujesz pomocy.
  4. Jeśli artykuł nie rozwiązuje Twojego problemu, użyj opcji Napisz do nas na czacie.
  5. Możesz również napisać do nas wiadomość e-mail na adres support@revolut.com.

Zweryfikujemy Twoje zgłoszenie i podejmiemy dalsze działania zgodnie z przesłanym pełnomocnictwem.

Jak przesłać pełnomocnictwo, będąc pełnomocnikiem?

Jeśli masz konto Revolut, zaloguj się na nie. W celu weryfikacji tożsamości prześlij nam na czacie zdjęcie selfie ze swoim dokumentem tożsamości.

Jeśli nie masz konta Revolut, pracownicy naszego czatu będą musieli poprosić Cię o imię i nazwisko, selfie z dowodem tożsamości i dane kontaktowe.

Gdy udostępnisz te informacje naszemu zespołowi obsługi klienta, poczekaj, aż je przeanalizuje i skontaktuje się z Tobą w sprawie dalszych kroków.

Revolut nie udziela porad prawnych. Ta strona zawiera jedynie ogólne informacje. Zalecamy sprawdzenie wymogów prawnych obowiązujących w danej jurysdykcji lub uzyskanie specjalistycznej porady.