Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Co się stanie z kontem po śmierci jego posiadacza?

Czas żałoby to niezwykle ciężki okres. Dlatego jesteśmy tu, aby Ci pomóc. Jeśli nie masz pewności co do tego, jakie powinny być Twoje dalsze kroki, zapoznaj się z niniejszym artykułem. Pamiętaj, że poniższe informacje nie są poradami prawnymi — radzimy zwrócić się o pomoc do profesjonalnego doradcy, np. prawnika z doświadczeniem w zakresie prawa spadkowego.

Jak zgłosić zgon?

Terminy zgłaszania zgonów zależą od kraju, w którym mieszkała zmarła osoba. Więcej informacji na temat procesu rejestracji zgonów znajdziesz na oficjalnej stronie internetowej lokalnego urzędu stanu cywilnego.

Co się stanie, gdy zgłoszę zgon?

Po zarejestrowaniu zgonu Twój lokalny urząd stanu cywilnego wyda Ci akt zgonu, który będzie potrzebny do przeprowadzenia wszystkich formalności w imieniu zmarłej osoby, np. związanych z kontem Revolut. 

Jak mogę się z wami skontaktować i jakie muszę podać informacje?

Możesz skontaktować się z nami:

 • Wysyłając do nas e-mail na adres bereavement@revolut.com.

Czasami wymagane przez nas informacje mogą się różnić w zależności od jurysdykcji, w której mieszkał zmarły. Poinformujemy Cię, jeśli tak się stanie. Większość potrzebnych informacji znajdziesz jednak poniżej.

Dane zmarłego:

 • Imię i nazwisko
 • Data urodzenia
 • Numer telefonu i adres e-mail powiązany z kontem Revolut

Twoje dane:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Pokrewieństwo ze zmarłym

Najważniejsze dokumenty:

 • kopia Twojego dowodu osobistego lub paszportu — prześlij wysokiej jakości kopię, na której będą widoczne wszystkie cztery rogi dokumentu. Skany kopii dokumentów nie zostaną zaakceptowane;
 • akt zgonu — dokument ten zostanie Ci wydany przez urząd stanu cywilnego, choć w zależności do miejsca zamieszkania osoby zmarłej możemy również zaakceptować tymczasowy akt zgonu, zaświadczenie o zgonie wydane przez koronera lub uwierzytelnione tłumaczenie aktu zgonu wydanego za granicą. Potwierdzimy to w przesłanej do Ciebie odpowiedzi;
 • upoważnienie do zarządzania spadkiem lub orzeczenie o podziale spadku (lub jakikolwiek inny oficjalny dokument wskazujący, kto jest formalnym spadkobiercą osoby zmarłej lub kto ma prawo do rozporządzania majątkiem osoby zmarłej) — o ich wydanie możesz ubiegać się w Okręgowym Rejestrze Spadkowym; 
 • formularz zwolnienia z odpowiedzialności, który można pobrać tutaj, lub podpisany przez uprawnionego spadkobiercę formularz dotyczący śmierci bliskiej osoby;
 • pełnomocnictwo — jest wymagane w przypadku, gdy prawnik zgłasza roszczenia majątkowe w imieniu spadkobiercy;
 • akt urodzenia lub akt małżeństwa — w niektórych przypadkach możemy potrzebować ich do pełnej i prawidłowej identyfikacji wnioskodawcy.

Jakie są kolejne kroki?

Po otrzymaniu kompletnego zestawu dokumentów podejmiemy następujące działania:

 • anulujemy wszystkie zaplanowane płatności wychodzące osoby zmarłej, w tym wszelkie polecenia zapłaty i zlecenia stałe;
 • wyłączymy wszystkie płatne usługi Revolut subskrybowane przez osobę zmarłą;
 • zamkniemy wszystkie karty Revolut osoby zmarłej;
 • zaprzestaniemy wysyłania wszelkich wiadomości marketingowych i usługowych;
 • poinformujemy Cię o wszystkim, czego potrzebujemy do uregulowania kwestii majątkowych, w tym do przekazania pozostałego salda spadkobiercy lub prawnikowi osoby zmarłej.

Ile to wszystko potrwa?

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu około 15 dni od otrzymania formularza lub wiadomości e-mail na wyżej podany adres. W zależności od danego przypadku wypłata pozostałego salda na rachunek spadkobiercy lub prawnika, a więc zamknięcie konta osoby zmarłej, może potrwać od kilku dni do nawet jednego roku. Choć zwykle udaje nam się przeprowadzić cały proces w możliwie najkrótszym terminie, bywają sytuacje, w których konto Revolut osoby zmarłej obciążone jest zaległym kredytem — w takim wypadku do zamknięcia konta może dojść dopiero po uzyskaniu wszystkich stosownych dokumentów. Toczące się postępowanie sądowe dotyczące majątku osoby zmarłej również może wpływać na opóźnienia naszych procedur. 

Co stanie się z posiadanymi na koncie akcjami, towarami i kryptowalutami?

Wszelkie papiery wartościowe, metale szlachetne czy kryptowaluty zakupione przez osobę zmarłą zostaną spieniężone, a pozyskane w wyniku sprzedaży środki — przelane na konto główne Revolut. Dokonamy tego przed zamknięciem konta, tak aby wszelkie pozostające na nim środki mogły zostać w razie potrzeby przekazane spadkobiercy lub adwokatowi.

Czy zapewniacie wsparcie telefoniczne?

W sprawach związanych z kontem zmarłej osoby komunikujemy się wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeśli jesteś klientem Revolut, możesz zadawać pytania na czacie w aplikacji, ale procesem zamykania konta zmarłego będziemy zarządzać za pośrednictwem poczty elektronicznej.