Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Jak przekazać darowiznę na rzecz ukraińskich uchodźców za pomocą Revolut?

Obecnie klienci w wymienionych poniżej krajach mogą przekazywać pieniądze na pomoc humanitarną Ukrainie za pośrednictwem naszego partnera charytatywnego, Czerwonego Krzyża. 

Twoja darowizna przekazana Czerwonemu Krzyżowi posłuży do sfinansowania pomocy humanitarnej i pierwszej pomocy dla osób dotkniętych konfliktem w Ukrainie.

Przekazywanie darowizn jest proste. Możesz wybrać jednorazową darowiznę, ustawić cykliczny przelew lub odkładać drobne z zaokrąglonych końcówek transakcji z zakupów z Revolut. Jak zawsze w przypadku darowizn charytatywnych Revolut, darowizny na rzecz Czerwonego Krzyża są natychmiastowe i bezpłatne, a 100% przekazanych pieniędzy trafia do wybranej organizacji charytatywnej.

Kraje, w których można przekazywać datki na pomoc Ukrainie za pośrednictwem Czerwonego Krzyża:

Wielka Brytania, Szwajcaria, Singapur, Australia i wszystkie kraje EOG. Cały czas pracujemy nad dodaniem kolejnych krajów.