W czym możemy pomóc?

Co, jeśli zewnętrzny broker zawiedzie?

Jeśli firma maklerska w Stanach Zjednoczonych przestaje działać, na ogół aktywa jej klientów są w sposób uporządkowany przekazywane innej zarejestrowanej firmie maklerskiej. Ponadto zewnętrzny broker jest zobowiązany do separacji papierów wartościowych i pieniędzy klientów od własnych aktywów, tak aby majątek klientów był bezpieczny nawet w przypadku upadłości zewnętrznego brokera. Brokerzy muszą również spełniać minimalne wymagania w zakresie kapitału netto w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa niewypłacalności oraz należeć do organizacji Securities Investor Protection Corporation, która chroni rachunki papierów wartościowych klientów do kwoty 500 000 USD.

Powiązane artykuły