W czym możemy pomóc?

Co się stanie z moim kontem inwestycyjnym, jeśli spółka wypłaci dywidendę?

W dniu wypłaty dodamy do Twojego konta kwotę dywidendy.

Wypłaty dywidend mogą podlegać potrącanemu u źródła podatkowi w Stanach Zjednoczonych, który zostanie odliczony przez zewnętrznego brokera. Podatek potrącany u źródła wynosi zwykle 30%, ale może zostać obniżony w zależności od kraju zamieszkania podatnika oraz od tego, czy ten kraj ma obowiązującą umowę podatkową.

Powiązane artykuły