W czym możemy pomóc?

Co się stanie z moimi akcjami, jeśli spółka przestanie być notowana?

Jeśli spółka zostanie wycofana z obrotu giełdowego, jej akcje nie będą już notowane na jednej z głównych giełd papierów wartościowych, ale nadal będziesz mieć taki sam udział w spółce jak wcześniej. Często zdarza się, że akcje wycofane z giełdy są dostępne w obrocie pozagiełdowym (OTC), jednak nie jest to reguła — w niektórych przypadkach Twoja inwestycja może zostać utracona.

Jeśli akcje zostaną wycofane z obrotu giełdowego i będą dostępne w obrocie pozagiełdowym (OTC), udostępnimy Ci instrument OTC, aby umożliwić sprzedaż całej pozycji. W aplikacji nie będą dostępne dane rynkowe, dlatego szacowana cena akcji będzie wynosić 0,01 USD. Cena transakcji będzie się różnić w zależności od rynku oraz będzie się znacznie różnić od ceny szacowanej. Gdy otrzymamy od Ciebie polecenie sprzedaży, będziemy dążyć do tego, aby transakcja została zrealizowana w ciągu dwóch dni roboczych.

Powiązane artykuły