W czym możemy pomóc?

Co to jest formularz W-8 BEN?

W-8 BEN to formularz Urzędu Skarbowego (IRS) w Stanach Zjednoczonych pełniący rolę zaświadczenia o statusie faktycznego właściciela jako podmiotu zagranicznego. Wypełniając ten formularz, oświadczasz, że nie jesteś podatnikiem w Stanach Zjednoczonych i że w Twoim przypadku może zostać zastosowana obniżona stawka podatku potrącanego u źródła — w zależności od Twojego kraju zamieszkania i umowy podatkowej między Twoim krajem a Stanami Zjednoczonymi.

Formularz ten jest wypełniany automatycznie na podstawie informacji podawanych w procesie wdrożenia. Po zakończeniu procesu wdrożenia formularz podpisywany jest w formie elektronicznej.

W przyszłości wypełniony formularz W-8 BEN będzie dostępny w aplikacji.

Powiązane artykuły