W czym możemy pomóc?

Jakie są główne różnice między ochroną regulacyjną UE a brytyjskim prawem ochrony konsumentów?

Obecnie nie ma różnicy między ochroną regulacyjną UE a brytyjskim prawem ochrony konsumentów, ponieważ Wielka Brytania dokonała transpozycji stosownych dyrektyw UE dotyczących ochrony konsumentów do swojego ustawodawstwa krajowego, aby osiągnąć cele określone w tych dyrektywach. Prawo ochrony konsumentów w Wielkiej Brytanii jest w pełni zharmonizowane z prawodawstwem brytyjskim, co oznacza, że kraj ten nie może ograniczyć ani rozszerzyć zakresu ochrony konsumentów.

Powiązane artykuły