W czym możemy pomóc?

Jak otworzyć konto transakcyjne?

Konto transakcyjne mogą otworzyć osoby, które mają ukończone 18 lat oraz otworzyły konto Revolut i zainstalowały aplikację Revolut w wersji 7.3 lub nowszej.

Konta transakcyjne są dostępne w ramach wszystkich planów Revolut. Sprawdź, czy Twój adres e-mail jest zweryfikowany i prześlij aktualny identyfikator, aby przyspieszyć proces otwarcia konta transakcyjnego.

Obecnie usługi obrotu giełdowego dostępne są dla zarejestrowanych rezydentów Wielkiej Brytanii. Jak pewnie wiesz, Wielka Brytania opuściła Unię Europejską 31 grudnia 2020 roku. W związku z tym nasza spółka zajmująca się obrotem giełdowym, Revolut Trading Limited (RTL), od 1 stycznia 2021 roku nie może już paszportować swoich usług w całym EOG jako wyznaczony przedstawiciel swojego brytyjskiego mocodawcy, upoważnionego i nadzorowanego przez Financial Conduct Authority.

Oznacza to, że godnie z prawem UE spółka RTL nie jest już upoważniona w imieniu mocodawcy do reklamowania, promowania i innego świadczenia usług obrotu giełdowego.

Powiązane artykuły