W czym możemy pomóc?

Co jest dostępne w obrocie?

Możesz wybierać spośród coraz większej liczby papierów wartościowych notowanych na giełdzie w Stanach Zjednoczonych, w tym akcji międzynarodowych spółek takich jak Sony czy Alibaba, które zostały dopuszczone do obrotu w Stanach Zjednoczonych za pośrednictwem American Depositary Receipts (tzw. amerykańskich kwitów depozytowych). Nasza aktualna oferta inwestycyjna dostępna jest na platformie tradingowej w naszej aplikacji. Nie musisz posiadać konta inwestycyjnego, aby się z nią zapoznać.

Chcemy w przyszłości poszerzyć naszą ofertę o kolejne giełdy (z Wielkiej Brytanii i Europy), jak również wprowadzić do niej fundusze typu ETF — śledź nas na bieżąco!

Obecnie obsługujemy zlecenia rynkowe, zlecenia poza godzinami pracy giełdy oraz zlecenia typu Limit/Stop.

Powiązane artykuły