W czym możemy pomóc?

Czy za obrót giełdowy pobierana jest opłata?

W Revolut nie stosujemy żadnych ukrytych prowizji. Poniżej znajdziesz przykłady obowiązujących opłat giełdowych:

Prowizje — dotyczą wyłącznie dodatkowych transakcji po przekroczeniu bezpłatnego limitu miesięcznego. Obecnie w planie Standard dostępna jest jedna bezpłatna transakcja giełdowa , w planie Plus — trzy bezpłatne transakcje giełdowe, a w planie Premium — pięć. Użytkownicy planu Metal mają nieograniczoną liczbę bezpłatnych transakcji giełdowych. 

Opłata z tytułu prowizji jest równa większej z następujących wartości: 0,25% kwoty zlecenia lub minimalna opłata krajowa wymieniona poniżej. Opłata ta zostanie pobrana w momencie otrzymania przez nas zlecenia. Oznacza to, że użytkownik nie zapłaci więcej (lub mniej) opłat niż zgodził się zapłacić w momencie składania zlecenia, nawet jeśli cena instrumentu ulegnie zmianie w czasie pomiędzy złożeniem zlecenia a jego realizacją przez zewnętrznego brokera. 

Opłata ta zostanie naliczona w USD według kursu wymiany obowiązującego w momencie otrzymania zlecenia.

Minimalne opłaty krajowe za transakcję:

 • Wielka Brytania: 1 GBP
 • Strefa euro, Islandia* i Liechtenstein**: 1 EUR
 • Dania: 9 DKK
 • Norwegia: 11 NOK
 • Polska: 4 PLN
 • Rumunia: 5 RON
 • Czechy: 28 CZK
 • Szwecja: 11 SEK
 • Bułgaria: 2 BGN
 • Węgry: 368 HUF
 • Chorwacja: 8 HRK

*W przypadku Islandii równoważna minimalna opłata wynosi 154,30 ISK, jednak może się ona różnić w zależności od wahań kursów walut.

**W przypadku Liechtensteinu równoważna minimalna opłata wynosi 1,09 CHF, jednak może się ona różnić w zależności od wahań kursów walut.

Opłaty depozytowe: obecnie 0,12% / 12 punktów bazowych (w skali roku) od wartości rynkowej aktywów przechowywanych przez zewnętrznego brokera w Twoim imieniu. Każdego miesiąca opłaty zostaną pobrane z Twojego elektronicznego konta Revolut (konta inwestycyjnego). Opłata zostanie naliczona według kursu obowiązującego w momencie pobrania. Zastosowany kurs wymiany walut dostępny jest w aplikacji Revolut. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Opłaty regulacyjne: są to opłaty nakładane na giełdy papierów wartościowych przez organy regulacyjne, takie jak Securities Exchange Commission (SEC) oraz Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). Opłata nakładana jest na brokerów zajmujących się obrotem papierami wartościowymi. 

SEC pobiera opłatę w wysokości 5,10 USD za każdy 1 000 000 USD zbytego kapitału, w zaokrągleniu do jednego centa.

FINRA pobiera opłatę za każdą transakcję sprzedaży akcji i ETF według stawki 0,000119 USD za udział przy minimalnej opłacie w wysokości 0,01 USD i maksymalnej opłacie w wysokości 5,95 USD (tzw. opłata TAF). 

W niektórych przypadkach to samo zlecenie sprzedaży podlega opłacie, która jest potrącana w momencie uzyskania zysków.

Dla przykładu: jeśli użytkownik sprzedaje akcje spółki o wartości 100 USD, a minimalna opłata TAF wynosi 0,01 USD, na jego konto wpłynie 99,99 USD netto. 

Powiązane artykuły