W czym możemy pomóc?

Jak jest szacowana wartość portfela?

Łączna wartość portfela podana w aplikacji ma charakter wyłącznie orientacyjny i odzwierciedla „ostatnie” znane nam notowania posiadanych papierów wartościowych oraz ewentualne środki pieniężne znajdujące się na danym koncie. Ponadto będziesz otrzymywać miesięczne wyciągi przedstawiające wycenę wartości inwestycji z danego okresu.

Powiązane artykuły