W czym możemy pomóc?

Kiedy można składać zlecenia?

Zlecenia kupna lub sprzedaży będą realizowane tylko w godzinach otwarcia giełdy.

Niemniej jednak istnieje możliwość złożenia zlecenia poza godzinami otwarcia giełdy (w tym zlecenia typu Limit/Stop), ale zlecenie to trafi do kolejki i zostanie zrealizowane dopiero po otwarciu giełdy i spełnieniu określonych warunków realizacji zleceń.

W przypadku obrotu papierami wartościowymi w Stanach Zjednoczonych największymi podmiotami są Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych (NYSE) i NASDAQ (z siedzibą w Nowym Jorku), których standardowe godziny handlu to 9:30–16:00 (czasu EST); w święta państwowe giełda jest zamykana wcześniej.

Powiązane artykuły