W czym możemy pomóc?

Czym jest blockchain?

Blockchain (łańcuch bloków) to autorytatywny zapis każdej transakcji Bitcoin, która kiedykolwiek miała miejsce. Pomyśl o tym jak o swego rodzaju księdze, która utrzymuje cyfrową ewidencję własności w czasie rzeczywistym.

Księga rozproszona jest zdecentralizowaną bazą danych, która rośnie w „blokach”, przy czym najnowszy „blok” zawiera najnowszy zestaw zarejestrowanych transakcji.

Łańcuch bloków umożliwia wszystkim uczestnikom rynku przejrzyste i bezpieczne śledzenie transakcji walutowych bez potrzeby stosowania scentralizowanej księgi głównej.

Powiązane artykuły