W czym możemy pomóc?

Jakie jest największe ryzyko związane z kryptowalutami?

Przepisy prawne

Kryptowaluty to stosunkowo nowy rodzaj walut cyfrowych, dlatego przepisy prawne są wciąż opracowywane i zawsze istnieje potencjalne ryzyko — nie wspominając o dużej niepewności co do tego, jak lokalne organy regulacyjne będą je traktowały w przyszłości.

Niestabilność cen

Kryptowaluty charakteryzują się dużą zmiennością cen, dlatego ryzyko straty w wyniku handlu kryptowalutami lub posiadania ich może być znaczne. Jeśli używasz kryptowalut do przechowywania kapitału lub chcesz zyskać na spekulacjach co do ich przyszłej wartości, zawsze ryzykujesz utratą części lub całości swoich pieniędzy, jeśli wartość waluty cyfrowej nagle spadnie.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące kryptowalut lub działań, które należy podjąć, zalecamy zasięgnąć porady finansowej (w tym między innymi podatkowej) od odpowiednio upoważnionego i niezależnego doradcy finansowego. Nie składamy żadnych oświadczeń co do celowości realizowania transakcji w kryptowalutach.

Powiązane artykuły