W czym możemy pomóc?

Otrzymywanie i przesyłanie metali szlachetnych.

Możesz otrzymywać od innych użytkowników Revolut środki pozyskane w wyniku obrotu metalami szlachetnymi. Nie możesz przyjmować metali szlachetnych spoza platformy Revolut ani przenosić ekspozycji na metale szlachetne na zewnętrzne platformy.

W drodze subskrypcji zamkniętej możesz kupować, sprzedawać, wymieniać i przekazywać środki za pośrednictwem platformy Revolut.

Powiązane artykuły