W czym możemy pomóc?

Czy moje pieniądze są bezpieczne?

Metody zabezpieczania pieniędzy przez Revolut zależy od podmiotu Revolut, w którym dokonano rejestracji. Aby się dowiedzieć, który to podmiot w Twoim przypadku:

  1. Otwórz aplikację Revolut.
  2. Kliknij pozycję Pulpit lub ikonę swojego profilu.
  3. Kliknij ikonę ustawień.
  4. Przewiń stronę do samego dołu.

Jeśli rejestracji dokonano w podmiocie Revolut Payments UAB:

Jako instytucja obsługująca elektroniczne instrumenty płatnicze zobowiązani jesteśmy do „zabezpieczania” środków naszych klientów.

„Zabezpieczenie” oznacza oddzielenie środków klientów od własnych i przechowywanie ich na odrębnym koncie w instytucji finansowej. Środki na tym wydzielonym koncie są przechowywane w Twoim imieniu. Jako uprawniona instytucja Revolut zabezpiecza Twoje środki zgodnie z wymogami prawa.

Zabezpieczenie zapewni Ci ochronę, ponieważ w przypadku niewypłacalności Revolut będziesz w stanie odzyskać swoje środki z wydzielonego konta, a Twoje roszczenie zostanie zaspokojone przed roszczeniami wszelkich innych wierzycieli.

Ponieważ Twoje konto Revolut jest kontem elektronicznych środków płatniczych (a nie kontem bankowym), Twoje środki nie podlegają ochronie litewskiego ubezpieczenia depozytów zapewnianego przez Krajowe Ubezpieczenie Depozytów i Inwestycji Przedsiębiorstw (VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas”).

Jeśli rejestracji dokonano w podmiotach Revolut Bank UAB i Revolut Payments UAB:

Niemal wszystkie depozyty w Revolut Bank UAB ubezpiecza Litewska Spółka Państwowa „Ubezpieczenie Depozytów i Inwestycji” (VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas”). Oznacza to, że jeżeli nie dojdzie do zwrotu ubezpieczonego depozytu w wyniku niezdolności Revolut Bank UAB do realizacji zobowiązań finansowych, Litewska Spółka Państwowa „Ubezpieczenie Depozytów i Inwestycji” wypłaci w związku z takim depozytem odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia depozytu na rzecz wpłacających depozyt. Maksymalna kwota odszkodowania na mocy ubezpieczenia z tytułu depozytów w Revolut Bank UAB dla jednego wpłacającego depozyt wynosi 100 000 EUR. Kwotę odszkodowania z tytułu ubezpieczenia depozytu oblicza się jako sumę wszystkich depozytów w Revolut Bank UAB. Pamiętaj, że pewne depozyty nie są objęte ubezpieczeniem. Bardziej szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia depozytów znajdują się tutaj.

Jeśli rejestracji dokonano w podmiocie Revolut LTD:

Jako instytucja obsługująca elektroniczne instrumenty płatnicze, musimy „zabezpieczać” pieniądze otrzymywane od (lub dla) klientów takich jak Ty.

„Zabezpieczanie” oznacza deponowanie otrzymywanych od Ciebie (lub dla Ciebie) pieniędzy na klienckim koncie bankowym. Pieniądze zgromadzone na tych kontach klienckich są przechowywane przez nas w Twoim imieniu. Posiadamy konta klienckie w różnych dużych bankach (które spełniają wymagania nasze oraz naszego organu regulacyjnego).

Zabezpieczanie chroni naszych klientów, ponieważ jeśli firma Revolut przestanie być wypłacalna, pieniądze na tych kontach posłużą do wypłacenia pieniędzy Tobie (oraz innym naszym klientom), zanim uregulujemy zobowiązania wobec innych stron.

Ponieważ konto, które u nas posiadasz, jest kontem elektronicznych środków płatniczych (a nie bankowym), Twoje pieniądze nie są objęte programem Financial Services Compensation Scheme.

Powiązane artykuły