W czym możemy pomóc?

Dlaczego moje konto zostało zamknięte?

W wyjątkowych sytuacjach możemy niezwłocznie zamknąć lub zawiesić Twoje konto i zablokować Ci dostęp do naszej witryny, na przykład gdy:

mamy uzasadnione powody, by uznać, że Twoje postępowanie nosi znamiona oszustwa;

nie otrzymaliśmy od Ciebie (lub osoby występującej w Twoim imieniu) informacji, o które prosiliśmy, lub mamy uzasadnione powody, by uznać, że przekazane przez Ciebie informacje są nieprawidłowe lub nieprawdziwe;

nasz Regulamin był przez Ciebie naruszany w znacznym stopniu i trwale, a problem nie został przez Ciebie rozwiązany w rozsądnym terminie;

mamy uzasadnione powody, by uznać, że korzystanie przez Ciebie z aplikacji Revolut wyrządza szkody naszej działalności albo naszemu oprogramowaniu, systemom lub urządzeniom;

mamy uzasadnione powody, by uznać, że dalsze korzystanie przez Ciebie z konta mogłoby zaszkodzić naszej reputacji lub przychylności opinii publicznej;

poprosiliśmy Cię o spłatę Twoich zobowiązań wobec nas, ale nie udało Ci się tego zrobić w rozsądnym terminie;

została przez Ciebie ogłoszona upadłość;

jest to wymagane przez przepisy prawa, regulacje, nakazy sądowe lub instrukcje rzecznika;

możemy również zdecydować o zamknięciu lub zawieszeniu Twojego konta z innych powodów. W takiej sytuacji skontaktujemy się z Tobą za pośrednictwem aplikacji Revolut z co najmniej dwumiesięcznym wyprzedzeniem.

Niestety nie możemy podać bardziej szczegółowych informacji na temat zamknięcia konta. Decyzje te są ostateczne i nie masz możliwości, aby uniknąć zamknięcia lub zawieszenia konta.

Powiązane artykuły