W czym możemy pomóc?

Jak długo będą przechowywane moje dane w Revolut?

Jesteśmy instytucją finansową, w związku z czym obowiązują nas przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, które nakładają na nas obowiązek przechowywania informacji o każdym użytkowniku i jego transakcjach Revolut przez okres 6 lat.

Aby nie przechowywać Twoich danych osobowych dłużej, niż to konieczne, nie będziemy przechowywać ich dłużej niż przez okres 6 lat po zakończeniu korzystania z usług Revolut.

Powiązane artykuły