W czym możemy pomóc?

Jak zapewnić, aby zapobieganie praniu brudnych pieniędzy i zwalczanie finansowania terroryzmu było skuteczne?

Ramy skutecznego przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu muszą uwzględniać kluczowe kwestie dotyczące ryzyka: mają zapobiegać wprowadzaniu nielegalnie pozyskanych środków do systemu finansowego oraz finansowaniu przestępców oraz organizacji lub działań terrorystycznych, a także wykrywać i karać wszelkie tego typu aktywności. Strategie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu są ze sobą zbieżne: ich celem jest zwalczanie organizacji przestępczych lub terrorystycznych na podstawie ich działalności finansowej, a także wykorzystywanie śladu finansowego do identyfikacji różnych składowych sieci przestępczej lub terrorystycznej. Upoważnia to organizacje do wdrażania mechanizmów, które umożliwiają wgląd w dane wszystkich transakcji finansowych w celu wykrycia podejrzanych przekazów pieniężnych.

Powiązane artykuły