W czym możemy pomóc?

Kto to jest osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne?

Zgodnie z definicją Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (ang. Financial Action Task Force — FATF) „osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne” (ang. politically exposed person — PEP) to „osoba, która pełni lub pełniła ważną funkcję publiczną. Wpływy i stanowiska takich osób mogą być potencjalnie nadużywane w celu popełniania przestępstw związanych z praniem brudnych pieniędzy oraz powiązanych przestępstw opartych na tej samej podstawie prawnej, takich jak korupcja i łapownictwo, jak również do prowadzenia działalności związanej z finansowaniem terroryzmu (...)”. Ponadto osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne to „osoby, którym powierzono lub przyznano znaczące funkcje publiczne, oraz członkowie ich rodzin i bliscy współpracownicy, zarówno w kraju, jak i za granicą".

W związku z tym jesteśmy prawnie zobowiązani do ustalenia, czy Ty, jako klient, masz jakiekolwiek polityczne powiązania. Nie ma jednak powodu do obaw, ponieważ „wymogi te mają charakter prewencyjny (a nie karny) i nie powinny być interpretowane jako piętnujące osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne w charakterze osób zaangażowanych w działalność przestępczą”.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeżeli ustalimy, że jesteś osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, poprosimy Cię jedynie o sprawdzenie źródła pochodzenia środków. Nie dlatego, że Ci nie ufamy, ale dlatego, że jesteśmy do tego prawnie zobowiązani — jest to standardowa procedura.

Co zrobić, jeśli nie chcę, aby uznano mnie za osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne?

Niestety, nie zależy to wyłącznie od nas i naszego osądu. Musimy przestrzegać określonych procedur i przepisów. Jeśli jednak uznamy, że masz powiązania z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne z uwagi na Twój bliski związek z taką osobą, który obecnie nie istnieje (na przykład z powodu rozwodu lub unieważnienia), poinformuj nas o tym na czacie, a my weźmiemy go pod uwagę.

Nie będziemy mogli poinformować Cię o wynikach dochodzenia, ale odnotujemy ten fakt i uwzględnimy go w procesie oceny.

Powiązane artykuły