W czym możemy pomóc?

Jak zmienić kraj zamieszkania?

W większości przypadków możesz zmienić swój kraj zamieszkania bezpośrednio w aplikacji. Aby to zrobić, przejdź do strony głównej, kliknij ikonę profilu i wejdź w zakładkę Dane osobowe.

Liczba dostępnych krajów zależy od podmiotu Revolut, w którym zarejestrowane jest Twoje konto.

Obecnie zmiana adresu na kraj należący do innego podmiotu Revolut nie jest możliwa. Możesz wybrać tylko ten kraj, który należy do tego samego podmiotu, w którym zarejestrowane jest Twoje konto.

Podmiot litewski — Revolut Payments UAB

Zmiany związane z brexitem wymagały migracji kont naszych klientów z EOG do podmiotu litewskiego Revolut Payments UAB. 

Jeśli jesteś klientem Revolut Payments UAB, możesz wybrać wyłącznie kraj, który ten podmiot obejmuje. Nie ma więc możliwości zmiany kraju na UK, CH, US, CA, JP, SG lub AU, ponieważ kraje te nie należą do podmiotu Revolut Payments UAB.

Mieszkańcy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) mogą zmienić kraj zamieszkania wyłącznie na taki, który wchodzi w skład EOG. Nie będziemy wymagać osobnej dokumentacji potwierdzającej nowy adres zamieszkania.

Niemniej jednak, jeśli jesteś klientem Revolut Bank, możesz wybierać wyłącznie między Bułgarią, Chorwacją, Cyprem, Czechami, Estonią, Grecją, Węgrami, Łotwą, Litwą, Maltą, Polską, Rumunią, Słowacją i Słowenią.

Podmiot brytyjski — Revolut Ltd

Jeśli Twoje konto należy do podmiotu z Wielkiej Brytanii, tj. Revolut Ltd, możesz zmienić swój kraj zamieszkania wyłącznie na inny kraj należący do tego podmiotu.

Revolut Ltd obejmuje przede wszystkim Wielką Brytanię, dlatego nie jest możliwa zmiana adresu na Stany Zjednoczone, Kanadę, Japonię, Singapur, Australię czy EOG.

W niektórych przypadkach możemy poprosić Cię o dokument potwierdzający Twój aktualny adres zamieszkania.

Co jeśli muszę zmienić adres na kraj należący do innego podmiotu?

Ponieważ obecnie nie ma możliwości zmiany adresu na kraj należący do innego podmiotu, jedyną opcją byłoby zamknięcie rachunku bieżącego i otwarcie nowego — w ramach innego podmiotu. Jednak nie zalecamy tego robić, ponieważ usługi Revolut mogą się różnić w zależności od podmiotu.

Powiązane artykuły