W czym możemy pomóc?

Zmiana wersji planu na niższą

Możesz w dolnym momencie sprawdzić datę rozpoczęcia swojej subskrypcji i zmienić jej wersję na niższą: przejdź w aplikacji do sekcji Profil i wybierz opcję Plan cenowy.

Jeśli zmienisz wersję subskrypcji na niższą w ciągu 14 dni od zmiany na wersję wyższą:

  • W przypadku skorzystania z dowolnej usługi dostępnej tylko w planie Plus (lista usług znajduje się tutaj) lub Premium (lista usług znajduje się tutaj) lub Metal (lista usług znajduje się tutaj) albo usług standardowych wykraczających poza bezpłatny plan Standard, przekażemy Ci częściowy zwrot pieniędzy na podstawie ilości wykorzystanych usług. Jeśli zamówisz kartę fizyczną Revolut i zmienisz plan Plus, Premium lub Metal na niższą wersję, wszelkie opłaty za kartę i ekspresową dostawę zostaną pobrane z Twojego konta Revolut przed zwróceniem opłaty za subskrypcję Plus, Premium lub Metal.
  • Jeśli nie korzystano z żadnych usług w ramach planu Plus, Premium lub Metal z Twojego konta Revolut nie zostaną pobrane żadne środki.

Jeśli zmiana na niższą wersję planu nastąpi po upływie 14 dni:

  • W przypadku korzystania z planu rocznego anulujemy automatyczne odnawianie na kolejny rok pod warunkiem, że zmiana na niższą wersję nastąpiła co najmniej miesiąc przed zakończeniem 12-miesięcznej umowy. Oznacza to, że użytkownik będzie mógł korzystać ze swojego planu jedynie do momentu zakończenia początkowego rocznego okresu subskrypcji.
  • Jeśli korzystasz planu miesięcznego, możesz rozwiązać umowę w dowolnym momencie podczas pierwszych 10 miesięcy, ponosząc opłatę za rezygnację z subskrypcji w wysokości 30zł (Plus), 60zł (Premium) lub 100zł (Metal). Jeśli do anulowania dojdzie w 11. miesiącu, otrzymasz subskrypcję na pozostałą część 12-miesięcznego planu, ponieważ obowiązuje jednomiesięczny okres wypowiedzenia. Twoja subskrypcja nie zostanie automatycznie odnowiona na następny rok.

W przypadku subskrypcji miesięcznej, po zmianie wersji planu na niższą i ściągnięciu opłaty za wcześniejsze rozwiązanie umowy, Twoje konto nadal będzie działać w ramach planu Plus, Premium lub Metal do końca danego miesiąca.

Dla przykładu: użytkownik przeszedł na plan Premium 25 listopada, a 12 marca następnego roku wrócił do niższej wersji. Nawet jeśli opłata za wcześniejsze rozwiązanie umowy zostanie pobrana w tym samym dniu, w którym zmieniono plan na niższy (tj. 12 marca), konto nadal będzie działać w ramach planu Premium aż do 25 marca.

Powiązane artykuły