W czym możemy pomóc?

W jakich krajach dostępna jest usługa Revolut?

Obecnie obsługujemy wyłącznie rezydentów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Australii, Singapuru, Szwajcarii, Japonii i Stanów Zjednoczonych. EOG obejmuje następujące kraje:

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Irlandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Cypryjska, Republika Czeska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

Wkrótce będziemy dostępni na całym świecie, więc bądź na bieżąco.

Powiązane artykuły