Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Zmiana kodu dostępu

Jeśli nie jesteś zalogowany(-a):

  1. Przejdź do swojego profilu.
  2. Stuknij Bezpieczeństwo i prywatność.
  3. Stuknij Zmień kod dostępu.
  4. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby dokonać zmiany kodu dostępu.

Jeśli nie jesteś zalogowany(-a):

  1. Otwórz naszą aplikację mobilną.
  2. Wprowadź swój numer telefonu.
  3. Stuknij Nie pamiętasz kodu dostępu?.
  4. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Może być konieczne wprowadzenie jednorazowego kodu bezpieczeństwa, zrobienie zdjęcia selfie lub zdjęcia dokumentu tożsamości.