Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Nie mam dostępu do urządzenia, na którym zapisany był mój klucz dostępu

Jeśli stracisz dostęp do urządzenia, na którym przechowywany jest Twój klucz dostępu, niekoniecznie oznacza to jego utratę. Wszystko zależy od tego, gdzie taki klucz jest przechowywany. Jeśli jest zapisany w przeglądarce (Chrome), chmurze/chmurze Google/usłudze pęku kluczy Apple lub Menedżerze haseł, możesz wykorzystać dowolne inne urządzenie, na którym masz dostęp do tej usługi.

Możesz też usunąć klucz dostępu za pomocą aplikacji mobilnej lub na stronie internetowej Revolut:

  1. Przejdź do Ustawień. Znajdziesz je w swoim profilu po kliknięciu ikony w lewym górnym rogu.
  2. Bezpieczeństwo i prywatnośćKlucze dostępu.
  3. Wybierz klucz dostępu z listy kluczy dostępu.
  4. Kliknij przycisk Usuń.