Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Promocyjne i bezpłatne okresy próbne planów

Okazjonalnie oferujemy klientom promocyjne ceny lub bezpłatne okresy próbne naszych planów płatnych. Jeżeli będziesz mieć możliwość korzystania z takiej oferty, otrzymasz powiadomienie. Nie ma możliwości zgłoszenia chęci skorzystania z promocji lub bezpłatnego okresu próbnego.

Jak aktywować ofertę

Przejdź do centrum powiadomień lub strony swojego planu. Jeśli oferta jest jeszcze dostępna, będzie można ją aktywować.

Anulowanie

Jeżeli nie anulujesz subskrypcji przed zakończeniem okresu promocyjnego/próbnego lub przed upływem 14-dniowego okresu na bezpłatne odstąpienie od umowy (w zależności od tego, które z tych wydarzeń nastąpi później), zostaniesz subskrybentem planu. Będą obowiązywać comiesięczne opłaty subskrypcyjne oraz opłata za wcześniejszą rezygnację z planu.

Regulamin promocji