Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Zmiana adresu

Adres w określonym kraju EOG

Jeśli planujesz przeprowadzkę do Francji, Irlandii, Hiszpanii, Holandii, Luksemburga lub Austrii, przejdź do następnej sekcji. W przypadku innych krajów EOG:

  1. Przejdź do sekcji swojego profilu (ikona w lewym górnym rogu ekranu głównego).
  2. Stuknij pozycję Konto.
  3. Wybierz Dane osobowe.
  4. Stuknij pozycję Adres, aby go zmienić.

Adres w określonych krajach EOG lub poza EOG

Jeśli przeprowadzasz się do Francji, Irlandii, Hiszpanii, Holandii, Luksemburga, Austrii lub poza EOG, przed otwarciem nowego konta w obsługiwanym kraju będzie trzeba zamknąć konto dotychczasowe.

  1. Przejdź do swojego profilu (ikona w lewym górnym rogu ekranu głównego aplikacji).
  2. Użyj przycisku Konta.
  3. Wybierz opcję Zamknij konto.
  4. Aby zamknąć konto, postępuj zgodnie z wyświetloną instrukcją — będzie trzeba wypłacić z konta wszystkie środki i poczekać na realizację oczekujących transakcji.