Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Zmiana Revtagu

Jak zmienić swój Revtag?

  1. Otwórz aplikację mobilną Revolut.
  2. Przejdź do swojego profilu (ikona w lewym górnym rogu ekranu początkowego).
  3. Stuknij Konto.
  4. Wybierz opcję Dane osobowe.
  5. Stuknij swój Revtag, aby go zmienić.

Poprzednie Revtagi zostaną zdezaktywowane i nie będą dostępne dla innych klientów. Możesz jednak w dowolnym momencie przywrócić dowolny ze swoich poprzednich Revtagów.

Ograniczenia dotyczące zmiany Revtagu

  • Revtag można zmienić tylko dwa razy (nie dotyczy powrotu do poprzedniego Revtagu).
  • Revtag musi być unikalny — nazwa nie może być taka sama jak już używana przez innego klienta.
  • Revtag musi składać się z 3–16 znaków.
  • Revtag może zawierać tylko cyfry od 0 do 9 oraz litery od A do Z z alfabetu angielskiego.