Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Źródło pochodzenia środków

Jeśli będziemy potrzebować dodatkowych informacji na temat Twojego majątku lub dochodów, wyślemy Ci wiadomość e-mail, powiadomienie push i wyświetlimy baner na ekranie głównym.

Podanie tych informacji pozwoli na utrzymanie pełnej funkcjonalności Twojego konta i przyczyni się do walki z przestępczością finansową.

Nie musisz dostarczać tych dokumentów, ale jeśli tego nie zrobisz, możemy ograniczyć funkcjonalność Twojego konta lub je zamknąć, zgodnie z naszym Regulaminem.

Wskazówki dotyczące źródła pochodzenia środków

Akceptowane dokumenty

  • Jeśli wymagane są konkretne dokumenty, zostaną one wymienione na ekranie wysyłania.
  • Możemy poprosić o dokumenty takie jak zeznanie podatkowe, odcinek wypłaty, wyciąg bankowy lub inne.
  • Dokumenty mogą być sporządzone w dowolnym języku.

Twoje dane

  • Imię i nazwisko na dokumencie muszą być zgodne z danymi w Revolut.
  • Upewnij się, że podajesz aktualne i prawdziwe informacje na temat swojego dochodu i majątku.

Przesyłanie dokumentów

  • Zaktualizuj aplikację do najnowszej wersji.
  • Upewnij się, że wszystkie dokumenty są wyraźne i czytelne. Nie akceptujemy dokumentów przyciętych, zasłoniętych lub niewidocznych w całości.
  • Prześlij pliki PDF lub zdjęcia dokumentów. Zrzuty ekranu nie są akceptowane.