Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Zmiana planu

Jak zmienić plan

 1. Otwórz aplikację Revolut na swoim urządzeniu mobilnym.
 2. Przejdź do swojego profilu.
 3. Stuknij Twój plan.
 4. Wybierz Zarządzaj.
 5. Kliknij Zmień plan.
 6. Wybierz plan, który Cię interesuje, i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby go zmienić.

Przejście na wyższy plan

Jeśli zdecydujesz się na wyższy plan, zmiana nastąpi natychmiast, a data rozliczenia zostanie odpowiednio zaktualizowana. Jeśli chcesz skorzystać z rocznej subskrypcji, możesz to zrobić po wybraniu planu miesięcznego.

Bezpłatne i promocyjne okresy próbne

Po zakończeniu okresu próbnego miesięczny plan subskrypcyjny zostanie aktywowany automatycznie.

Jeśli nie chcesz korzystać z planu, musisz przejść na niższy plan przed końcem okresu próbnego lub w ciągu 14 dni (okresu bezpłatnego odstąpienia od umowy), w zależności od tego, które z tych wydarzeń nastąpi później.

Regulamin promocji

Zmiana planu na niższy

W trakcie okresu próbnego lub okresie możliwości bezpłatnego odstąpienia od umowy:

Jeśli zmienisz plan na niższy w ciągu pierwszych 14 dni (okresu odstąpienia od umowy) lub w trakcie bezpłatnego okresu próbnego, zmiana zostanie wprowadzona natychmiast, a my zwrócimy Ci pełną kwotę opłaconego planu, pomniejszoną o:

 • opłatę za zamówienie karty związanej z Twoim planem,
 • opłatę za wykorzystane korzyści wynikające z Twojego planu.

Po okresie próbnym lub okresie prawa do bezpłatnego odstąpienia od umowy

Jeśli zdecydujesz się na przejście na niższy plan po okresie próbnym lub prawa do bezpłatnego odstąpienia od umowy, nie otrzymasz zwrotu żadnych opłat, w tym opłaty za miesiąc lub rok, w którym dokonano zmiany planu.

Zmiany zostaną wprowadzone w kolejnym cyklu rozliczeniowym.

Opłaty za wcześniejszą rezygnację z planu

 • 39.98 zł, jeśli w trakcie trwania planu miesięcznego Plus zdecydujesz się przejść na niższy plan po okresie próbnym/okresie bezpłatnego odstąpienia od umowy, ale przed upływem 10 miesięcy.
 • 67.98 zł, jeśli w trakcie trwania planu miesięcznego Premium zdecydujesz się przejść na niższy plan po okresie próbnym/okresie bezpłatnego odstąpienia od umowy, ale przed upływem 10 miesięcy.
 • 111.98 zł, jeśli w trakcie trwania planu miesięcznego Metal zdecydujesz się przejść na niższy plan po okresie próbnym/okresie bezpłatnego odstąpienia od umowy, ale przed upływem 10 miesięcy.
 • 239 zł, jeśli w trakcie trwania planu miesięcznego Ultra zdecydujesz się przejść na niższy plan po okresie próbnym/okresie bezpłatnego odstąpienia od umowy, ale przed upływem 6 miesięcy.

Po upływie wspomnianych wyżej okresów nie są naliczane opłaty za przejście na niższy plan. Dotyczy to również planów rocznych. Pamiętaj jednak, że zmiany zostaną wprowadzone dopiero w kolejnym cyklu rozliczeniowym.