Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Potwierdzenie adresu

Jeśli poprosimy Cię o dostarczenie dokumentu potwierdzającego adres, wyślemy Ci wiadomość e-mail, powiadomienie push i wyświetlimy komunikat na ekranie głównym. Kliknij dowolne z tych powiadomień, aby przesłać dokument.

Wskazówki dotyczące weryfikacji adresu

Akceptowane dokumenty

  • Lista akceptowanych dokumentów jest dostępna na ekranie dodawania dokumentu
  • Dokument musi być wystawiony przez organ administracji publicznej, przedsiębiorstwo użyteczności publicznej lub instytucję finansową.

Twoje dane

  • Imię i nazwisko na dokumencie muszą być takie same jak w aplikacji Revolut.
  • Adres na dokumencie musi być taki sam jak w aplikacji. Jeśli jest inny, najpierw zaktualizuj adres w aplikacji.

Przesyłanie dokumentów

  • Zaktualizuj aplikację do najnowszej wersji.
  • Upewnij się, że dokument jest wyraźny. Rozmazane dokumenty nie zostaną zaakceptowane.
  • Upewnij się, że cały dokument jest widoczny. Nie wolno go zaginać, przycinać ani pomijać żadnej jego części.
  • Prześlij plik PDF lub zdjęcie dokumentu w wersji papierowej. Zrzuty ekranu nie są akceptowane.