Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Konto mojego dziecka zostało zablokowane po kilkukrotnym wprowadzeniu błędnego kodu PIN

Gdy Twoje dziecko wprowadzi trzy razy nieprawidłowy kod PIN i zostanie pozbawione dostępu do konta, możesz odblokować kod PIN/CVV w swojej aplikacji Revolut.

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

  1. Przejdź do ekranu głównego, wybierając opcję Start w menu dolnym.
  2. Stuknij przycisk Konta pod swoim saldem.
  3. Przejdź do konta swojego dziecka w aplikacji.
  4. Stuknij kartę dziecka, a następnie wybierz opcję Ustawienia.
  5. Stuknij opcję Odblokuj PIN/CVV.