Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Kto jest uprawniony do korzystania z płatności Apple lub Google Pay kartą Revolut <18?

Aby móc założyć konto Apple ID lub Google, Twoje dziecko musi znajdować się w regionie, w którym usługi te są dostępne, oraz spełniać kryterium wieku.

Minimalny wiek uprawniający do korzystania z Apple Pay w zależności od kraju:

  • 13 lat — Australia, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania oraz pozostałe kraje i regiony.
  • 14 lat — Austria, Bułgaria, Cypr, Hiszpania, Litwa i Włochy
  • 15 lat — Czechy, Francja, Grecja i Słowenia.
  • 16 lat — Chorwacja, Gibraltar, Holandia, Irlandia, Liechtenstein, Luksemburg, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Singapur, Słowacja i Węgry.

Minimalny wiek uprawniający do korzystania z Google Pay w zależności od kraju:

  • 13 lat — wszystkie pozostałe kraje i regiony.
  • 14 lat — Austria, Cypr, Hiszpania, Litwa i Włochy.
  • 16 lat — Australia, Bułgaria, Chorwacja, Holandia, Irlandia, Liechtenstein, Luksemburg, Niemcy, Polska, Rumunia, Stany Zjednoczone, Słowacja, Słowenia, Wielka Brytania i Węgry.
  • W Singapurze z Google Pay mogą korzystać wyłącznie osoby, które ukończyły 18. rok życia.

Aby dowiedzieć się, czy Twoje urządzenie obsługuje daną funkcję, przejdź na stronę internetową Apple lub Google.