Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Czy moje pieniądze są bezpieczne?

Metody ochrony pieniędzy przez Revolut zależą od podmiotu prawnego Revolut, w którym dokonano rejestracji. Aby dowiedzieć się, który to podmiot w Twoim przypadku:

  1. Otwórz aplikację Revolut.
  2. Kliknij ikonę swojego profilu na stronie głównej.
  3. Przewiń w dół strony.

Jeśli rejestracji dokonano w podmiocie Revolut Bank UAB:

Niemal wszystkie depozyty w Revolut Bank UAB są chronione przez litewską spółkę państwową VĮ Indėlių ir investicijų draudimas (Ubezpieczenia depozytów i inwestycji). Oznacza to, że jeżeli nie dojdzie do zwrotu ubezpieczonego depozytu w wyniku niezdolności Revolut Bank UAB do realizacji swoich zobowiązań finansowych, gwarantująca depozyty litewska spółka państwowa VĮ Indėlių ir investicijų draudimas wypłaci deponentom odszkodowania w wysokości zdeponowanych kwot. Maksymalna kwota odszkodowania wypłacanego w przypadku depozytów w Revolut Bank UAB to 100 000 EUR na każdego deponenta. Kwotę odszkodowania z ubezpieczenia depozytu oblicza się jako sumę wszystkich depozytów w Revolut Bank UAB. Pamiętaj, że niektóre depozyty nie są objęte ubezpieczeniem. Bardziej szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia depozytów znajdują się tutaj.

Jeśli rejestracji dokonano w podmiocie Revolut LTD:

Jako instytucja pieniądza elektronicznego jesteśmy zobowiązani do „zabezpieczania” pieniędzy otrzymywanych od (lub dla) klientów takich jak Ty.

„Zabezpieczanie” oznacza deponowanie otrzymywanych od Ciebie (lub dla Ciebie) pieniędzy na klienckim koncie bankowym. Pieniądze na kontach klienckich są deponowane przez nas w Twoim imieniu. Posiadamy konta klienckie w różnych dużych bankach (spełniających wymagania nasze oraz podmiotu sprawującego nad nami nadzór).

Zabezpieczanie chroni naszych klientów, ponieważ w przypadku niewypłacalności Revolut środki zdeponowane na tych kontach posłużą do wypłacenia pieniędzy na zasadzie pierwszeństwa Tobie oraz innym naszym klientom.

Ponieważ Twoje konto Revolut to konto pieniądza elektronicznego (a nie konto bankowe), środki na nim zgromadzone nie są objęte gwarancją w ramach programu Financial Services Compensation Scheme.